Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulun vanha monumentaalikeskus ja Franzénin puisto, Oulu. Oulun tuomiokirkko. Kuva: MV/RHO Margaretha Ehrström 2006