Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Oulun vanha monumentaalikeskus ja Franzénin puisto, Oulu. Franzénin puisto. Kuva: MV/RHO Margaretha Ehrström 2006