Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Mäkiraonmäen vanha asutus ja Kannuksen kirkko, Kannus. Kannuksen kirkon kellotapuli. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006