Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Ullavan kirkko ja Vanha-Vion talo, Kokkola. Ullavan kirkko. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2006