Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Meilahden sairaala-alue, Helsinki. Sairaanhoito-oppilaitos. Kuva: MV/RHO Miika Karttunen 2007