Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit, Helsinki. SOK:n tuotantolaitos. Kuva: MV/RHO Lea Heikkinen 2007