Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin synagoga, Helsinki. Synagogan pääsali. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007