Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Träskändan kartano, Espoo. Träskändan kartanon päärakennus ja ympäröivää puistoa. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007