Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Träskändan kartano, Espoo. Auroran kukkatarha Träskändan kartanon puistossa. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007