Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Träskändan kartano, Espoo. Träskändan kartanon uusgoottilainen viljamakasiini. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007