Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Espoonkartano, Espoo. Espoonkartanon päärakennus. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007