Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tuomarinkylän kartano, Helsinki. Tuomarinkylän kartanon päärakennus. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007