Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kauniaisten huvilakaupunki, Kauniainen. Kauniaisten huvilakaupunginosaa. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007