Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kauniaisten huvilakaupunki, Kauniainen. Gallträsk. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007