Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Esplanadi - Bulevardi, Helsinki. Runebergin patsas Esplanadinpuiston keskikäytävällä. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007