Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Helsingin Kauppatori rakennuksineen, Helsinki. Havis Amandan patsas on Kauppatorin visuaalisia kiinnekohtia. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007