Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tähtitorninmäen observatorio ja puisto, Helsinki. Tähtitorninmäen puistoa. Kuva: MV/RHO Saara Vilhunen 2007