Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Historiallinen Sääksmäki, Valkeakoski. Huittulan kylämaisema, pellot, harju ja kylätie. Vanha kansakoulu näkyy hyvin maisemassa. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007