Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Hangon Keksin teollisuusrakennukset, Hanko. Hangon Keksitehdas Pohjoisen teollisuusalueella. Kuva: MV/RHO Mikko Härö 2007