Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Sibbesborgin keskiaikainen linnasaari ja Sipoonjokilaakson viljelymaisema, Sipoo. Sibbesborgin keskiaikainen linnasaari Sipoonjokisuussa. Kuva: MV/RHO 7429 Elias Härö 1972