Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kustavin kirkkoympäristö, Kustavi. Kustavin kirkko. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007