Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kustavin kirkkoympäristö, Kustavi. Postitie kulkee Kustavin kirkkomaan vieritse. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007