Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luoston matkailukeskus, Sodankylä. Hotelli Luosto Sodankylässä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007