Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Suvannon kylä, Pelkosenniemi. Suvannon kylää Pelkosenniemellä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007