Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Luoston matkailukeskus, Sodankylä. Metsä-Luoston vapaa-ajan rakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007