Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Savon järvimalmiruukit, Kuopio. Sourun ruukin tiilisavupiippu Karttulassa. Kuva: MV/RHO 124603:53 Soile Tirilä 2006