Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Emolan esikaupunkialue, Mikkeli. Asutusta Revonkadulla Mikkelin Emolassa. Kuva: MV/RHO 124603:90 Soile Tirilä 2006