Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Iisalmen vanha kirkko, Iisalmi. Iisalmen vanha kirkko. Kuva: MV/RHO 124603:108 Soile Tirilä 2006