Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Iisalmen vanha kirkko, Iisalmi. Iisalmen vanha kirkko ja tapuli. Kuva: MV/RHO Jari Heiskanen 2007