Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Huovintie, Koski Tl. Huovintie Koskella Urmaankulmasta luoteeseen. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007