Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Leppälahden ja Kuivaniemen kylät, Kuopio. Leppälahden ja Kuivaniemen kylämaisemaa. Kuva: MV/RHO Soile Tirilä 2000