Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Säkylän kirkkoympäristö, Säkylä. Säkylän kirkko ja kirkkoaukea. Kuva: MV/RHO Hannu Vallas 2005