Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Nakkilan kirkko ympäristöineen, Nakkila. Nakkilan kirkko ja hautausmaata. Kuva: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2007