Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä, III kaupunginosa, Rauma. Pientaloja Rauman Onnelan kaupunginosassa. Kuva: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2007