Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pietarsaaren vanha satama, Pietarsaari. Pietarsaaren vanha satama. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2007