Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pietarsaaren vanha satama, Pietarsaari. Purjehduspaviljonki Pietarsaaren vanhassa satamassa. Kuva: MV/RHO Maria Kurtén 2007