Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Palosaaren satama-, telakka- ja tehdasalue, Vaasa. Vaasan puuvillatehdas Palosaaren rannassa. Kuva: MV/RHO Tuija Mikkonen 2007