Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kärkelän ruukkiyhdyskunta, Salo. Kärkelän ruukin paja. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007