Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Saaren kartano ja kansanpuisto, Tammela. Saaren kartanon viljamakasiini ns. leipäkirkko. Kuva: MV/RHO Anu Laurila 2007