Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Kosken ruukinalue, Salo. Kosken ruukin talouspiha talleineen. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007