Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tessvärin kartano, Salo. Kiviaita reunustaa tietä Tessvärin vanhalle päärakennukselle. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007