Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tessvärin kartano, Salo. Navetta ja aittoja Särkisalon Tessvärissä. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007