Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Tessvärin kartano, Salo. Tessvärin talousrakennuksia. Kuva: MV/RHO Minna Pesu 2007