Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Brinkhallin kartano, Turku. Brinkhallin kartanon talouskeskus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007