Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pihlavan kartano, Pöytyä. Pihlavan kartanon vanha päärakennus. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007