Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Raikuun kanava, Savonlinna. Salpalinjan panssarieste Raikuun kanavalla. Kuva: MV/RHO 32720 Ulla-Riitta Kauppi