Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Örön linnake, Kemiönsaari. Örön linnakkeen kasarmirakennuksia. Kuva: MV/RHO Ulla-Riitta Kauppi 2002