Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Toijolan kylän historialliset kohteet, Mikkeli. Pien-Toijolan talomuseon aittarakennuksia. Kuva: MV/RHO 125798:1 Timo-Pekka Heima 2007