Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Toijolan kylän historialliset kohteet, Mikkeli. Pien-Toijolan talomuseon rakennuksia, oikealla päärakennus. Kuva: MV/RHO Timo-Pekka Heima 2007