Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY

Pirttikosken voimalaitosyhdyskunta, Rovaniemi. Pirttikosken voimalaitos Rovaniemellä. Kuva: MV/RHO Johanna Forsius 2007